• گزارش عملکرد شورای اسلامی در دوره چهارم شوراها

 • بخشی از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم به روایت تصویر

  احداث 20 پارک تفریحی و محله ایزیبا سازی معابر و پیاده رو با بتن دکوراتیواحداث کانال فاضلاب
 •  
 • اعضای شورای اسلامی شهر قشم

  عبدالعلیم باندریزی قشمیفرشید نانوایی قشمیمحمدرفیع پورمولوی قشمیعلی رستمی فر محمد رشاد صابری محمد شریف شریفی پورقشمیحبیب بازماندگان قشمی
 • آب و هوای قشم

  امروز پنجشنبه ۰۴ خردادصاف°۲۸حداکثر:۳۳°حداقل:۲۷°رطوبت نسبی:۷۴%
  فردا
  صاف
  ۳۴°
  حداقل:۲۷°
  شنبه
  صاف
  ۳۲°
  حداقل:۲۷°
  يكشنبه
  صاف
  ۳۴°
  حداقل:۲۷°
Web Analytics