• گزارش عملکرد شورای اسلامی در دوره چهارم شوراها

 • بخشی از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم به روایت تصویر

  احداث 20 پارک تفریحی و محله ایزیبا سازی معابر و پیاده رو با بتن دکوراتیواحداث کانال فاضلاب
 •  
 • اعضای شورای اسلامی شهر قشم

  عبدالعلیم باندریزی قشمیفرشید نانوایی قشمیمحمدرفیع پورمولوی قشمیعلی رستمی فر محمد رشاد صابری محمد شریف شریفی پورقشمیحبیب بازماندگان قشمی
 • آب و هوای قشم

  امروز پنجشنبه ۲۶ مردادمه°۳۷حداکثر:۳۵°حداقل:۳۱°رطوبت نسبی:۶۰%
  فردا
  صاف
  ۳۶°
  حداقل:۳۱°
  شنبه
  صاف
  ۳۶°
  حداقل:۳۱°
  يكشنبه
  صاف
  ۳۴°
  حداقل:۳۰°
Web Analytics