• بخشی از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم به روایت تصویر

  احداث 20 پارک تفریحی و محله ایزیبا سازی معابر و پیاده رو با بتن دکوراتیواحداث کانال فاضلاب
 •  
 • اعضای شورای اسلامی شهر قشم

  عبدالعلیم باندریزی قشمیفرشید نانوایی قشمیمحمدرفیع پورمولوی قشمیعلی رستمی فر محمد رشاد صابری محمد شریف شریفی پورقشمیحبیب بازماندگان قشمی
 • آب و هوای قشم

  امروز جمعه ۰۴ فرورديننيم ابرى°۱۹حداکثر:۲۲°حداقل:۲۰°رطوبت نسبی:۸۸%
  فردا
  توفان تندرى
  ۲۴°
  حداقل:۲۱°
  يكشنبه
  رخ دادن توفانهاى تندرى
  ۲۴°
  حداقل:۲۲°
  دوشنبه
  احتمال باران
  ۲۴°
  حداقل:۲۲°
Web Analytics